Referendum o RTV Slovenija in izražena volja volivk in volivcev sta pokazal